Počítá se příspěvek na péči do příjmu na důchod?

Otázka:

Dobrý den, je mi 54 let a pečuji o bezmocnou tchyni zařazenou do 2 stupně. Z jaké částky mi bude vypočítán důchod? Bude se mi do částky počítat i opatrovné 4000,-Kč?

Odpověď:

Počítá se příspěvek na péči do příjmu na důchod?

Při stanovování osobního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno průměr z výdělků v rozhodném období, se bude doba péče hodnotit jako tzv. vyloučená doba. To znamená, že se tato doba „vyloučí“ a nebude tak zhoršovat průměr z výdělků z předchozích zaměstnání.

Doba péče o osobu závislou vám tedy nezhorší výpočet důchodu a výše uvedený způsob je pro vás určitě výrazně výhodnější, než kdyby se vám jako vyměřovací základ počítaly 4.000 Kč měsíčně.