Započítává se péče a invalidní důchod jako příjem při výpočtu starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, započítává se výše invalidního důchodu 1. stupně a péče o osobu blízkou ve 2. stupni závislosti do výše výpočtu starobního důchodu.  Př. 6000 Kč ID + 4000 Kč péče o osobu blízkou 2. st. Vyměřovací základ za rok 120 000 Kč pro výpočet starobního důchodu? Nebo se počítá jen výdělek za péči?

Odpověď:

Započítává se péče a invalidní důchod jako příjem při výpočtu starobního důchodu?

Do vyměřovacího základu (výdělku) se obecně nepočítá ani invalidní důchod ani pobíraný příspěvek na péči.

Částečný invalidní důchod se do příjmů při výpočtu starobního důchodu počítal v době pobírání tohoto důchodu do konce roku 1995. Pokud máte částečný invalidní důchod přiznaný až po roce 1995, do příjmů vám započítán nebude. Jestliže byste měla částečný invalidní důchod přiznaný před rokem 1996, do vyměřovacích základů by byl připočítáván pouze do konce roku 1995. Jakým způsobem dnes ovlivňuje dříve přiznaný invalidní důchod výpočet starobního důchodu, jsem popisoval zde.

Doba pobírání příspěvku na péči se vám při výpočtu důchodu bude hodnotit jako náhradní doba pojištění (zjednodušeně řečeno, jako byste pracovala). Jde však o tzv. vyloučenou dobu, tj. příjem z péče se nehodnotí, ale tato doba se “vyloučí”, aby při výpočtu výše důchodu nezhoršovala výdělky z ostatních dob v rozhodném období (tj. doba od r. 1986, za kterou se berou výdělky v úvahu). Pouze v případě, že by péče o osobu závislou (dříve bezmocnou) trvala alespoň 15 let, provedla by ČSSZ srovnávací výpočet k výše uvedenému, kdy by příjem z příspěvku zhodnotila a přiznala by vyšší z důchodů. V případě druhého stupně (4.000 Kč) závislosti však téměř jistě bude východnější dobu vyloučit a nezhoršovat tak průměr z ostatních výdělků. Další informace o péči.

I když jsem se snažil zjednodušovat, chápu, že výše uvedené nemusí být pro laika příliš srozumitelné. Vzhledem k tomu, že pobíráte invalidní důchod a vzhledem k výpočtu starobního důchodu při předchozím pobírání invalidity, je pro vás důležité, abyste především byla pojištěná (což při péči jste), výše vyměřovacích základů (výdělků) už nemusí být příliš důležitá.