Jaké částky jsou u nemoci po skončení pracovního poměru a ÚP použity pro výpočet starobního důchodu?

Otázka:

Po ukončení pracovního poměru dohodou jsem v ochranné lhůtě onemocněl a byl delší dobu v pracovní neschopnosti.Po uschopnění jsem evidován jako nezaměstnaný na úřadu práce.Jaké částky jsou v těchto případech použity pro výpočet starobního důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaké částky jsou u nemoci po skončení pracovního poměru a ÚP použity pro výpočet starobního důchodu?

Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru a doba evidence na úřadu práce (v tomto rozsahu) jsou tzv. vyloučenou dobou. V uvedeném období se vám tedy žádné vyměřovací základy (výdělky) hodnotit nebudou, ale půjde o vyloučenou dobu.