Bude se úřad práce počítat jako vyloučená doba či, jako evidovaná doba?

Otázka:

Dobrý den,
zajímá mě, jak je počítaná doba pro výpočet starobního důchodu, kdy pojištěnec pracuje nad nárok sezonně duben-říjen a listopad-březen je evidován na úřadě práce a pobírá hmotné zabezpečení – podporu. V informativním osobním listě je tato doba vedená, jako náhradní. Bude se to počítat, jako vyloučená doba či, jako evidovaná doba. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude se úřad práce počítat jako vyloučená doba či, jako evidovaná doba?

Evidence na úřadu práce se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v rozsahu 80 %. Jedná se o náhradní dobu, proto je tak i uvedena na IOLDP.

Vyloučená doba nijak nesouvisí s hodnocením doby pojištění – co je vyloučená doba, vysvětluji zde.

Evidence na úřadu práce s podporou se bude pro výpočet doby pojištění hodnotit jako náhradní doba pojištění v rozsahu 80 %. Pro účely výpočtu osobního vyměřovacího základu (OVZ) se bude jednat o vyloučenou dobu.