Počítá se předdůchod do limitu pro neplacení daně z příjmů?

Otázka:

Pokud je souběh “státního” řádného nebo předčasného důchodu a dávky starobní penze na určenou dobu z doplňkového penzijního spoření (nebo předdůchodu), podléhá testu na 36násobek minimální mzdy podle §4/1/h zák. 586/1992 součet obou částek nebo se testuje pouze “státní” důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Počítá se předdůchod do limitu pro neplacení daně z příjmů?

Nejsem odborník na daňový systém a tuto informaci si doporučuji ověřit na příslušném finančním úřadu, ale ze znění vámi citovaného předpisu mi vyplývá, že předdůchod by se neměl do této částky započítávat. Zákon o “důchodovém spoření”, o kterém se v tomto paragrafu píše, řeší (přesněji řešil) tzv. II. pilíř. Předdůchody řeší zákon o “doplňkovém penzijním spoření” (jde o III. pilíř).