Předdůchod: Musím dát zaměstnavateli výpověď nebo stačí formou dohody?

Otázka:

Dobrý den,
k 1. 7. 2015 chci odejít do předdůchodu z důvodu namáhavé práce. Zajímá mě, jestli musím dát zaměstnavateli výpověď nebo stačí formou dohody? Dostávám příspěvek na penzijní spoření (doplňkové). Rovněž mě zajímá, zda příspěvek budu dostávat až do mého řádného věku pro přiznání starobního důchodu, což je u mě 63,5 let? Děkuji Vám předem za odpověď.

Odpověď:

Předdůchod: Musím dát zaměstnavateli výpověď nebo stačí formou dohody?

Jak stále opakuji v mých odpovědích na téma předdůchodu, předdůchod je pouze formou čerpání vlastních finančních prostředků z doplňkového penzijního spoření (dříve penzijní připojištění). Z výše uvedeného vyplývá, že to jakým způsobem a zda vůbec v zaměstnání skončíte je naprosto nepodstatné. Přiznání předdůchodu není nikterak navázáno na ukončení pracovního poměru, jak je tomu u předčasného starobního důchodu.

Nevím, zda příspěvkem myslíte příspěvek zaměstnavatele nebo státní příspěvek? Nicméně dále nebudete dostávat ani jeden, protože přiznáním předdůchodu doplňkové penzijní spoření zaniká – nemůže vybírat a zároveň i dále spořit.

Zákonná úprava:
§ 8 zák. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Zánik doplňkového penzijního spoření

Doplňkové penzijní spoření účastníka zaniká dnem

a) ukončení výplaty starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu ze všech prostředků účastníka,

b) výplaty jednorázového vyrovnání ze všech prostředků účastníka,

c) úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu ze všech prostředků účastníka,

d) na kterém se účastník a penzijní společnost písemně dohodli,

e) uplynutí výpovědní doby,

f) úmrtí účastníka.