Bude z mého výdělku během předdůchodu strháváno kromě daně z příjmu i SP a ZP?

Otázka:

Na starobní důchod mám nárok od 9. 1. 2021. Chci odejít do předdůchodu 4 roky předem a přitom být zaměstnán na zkrácený úvazek. Penzijní připojištění mám více jak 5 let a tam dostatek peněz. Bude z mého výdělku během předdůchodu strháváno kromě daně z příjmu i SP a ZP? Budu moci uplatňovat odpočet ze základu daně?

Odpověď:

Bude z mého výdělku během předdůchodu strháváno kromě daně z příjmu i SP a ZP?

Pobírání předdůchodu je pouze formou výběru svých naspořených finančních prostředků z doplňkového penzijního spoření. Pokud budete vykonávat výdělečnou činnost, ze které se povinně odvádí pojištění (zdravotní i sociální), nebude mít pobírání předdůchodu na platby pojištění žádný vliv, tj. pojištění bude odváděno stejně jako v případě, že by vám předdůchod nebyl vyplácen.

Pokud máte na mysli odečitatelnou položku za platby příspěvku na doplňkové penzijní spoření, tak ty už si na současnou smlouvu nebudete moci uplatňovat, protože spoření bude od začátku výplaty předdůchodu skončeno. Musel byste si založit novou smlouvu. Ostatní odečitatelné položky nebudou ovlivněny.

Je otázkou, jakou výhodu od pobírání předdůchodu očekáváte, když máte v úmyslu i nadále pracovat? Doporučuji vám k předčtení článek o předdůchodu a o jeho výhodnosti.