Danění důchodu vyššího než 1/12 zákonem stanovené roční hranice pro zdaňování důchodu

Otázka:

Dobrý den, mám dle mého názoru jednoduchý dotaz, na který se mi nepodařilo na WEB-u najít jasnou odpověď. Pokud můj měsíční důchod přesahuje 1/12 zákonem stanovené roční hranice pro zdaňování důchodu (tuším 36 násobek minimální mzdy), ale v roce, za který podávám přiznání pobírám důchod jen po část roku, takže celková roční částka vyplaceného důchodu onu zákonnou hranici nepřekračuje, mám vyplacený důchod danit a pokud ano, jak přesně postupovat? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Danění důchodu vyššího než 1/12 zákonem stanovené roční hranice pro zdaňování důchodu

Daňové přiznání se podává za daňové období, kterým je v tomto případě kalendářní rok. § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb. pak říká:

Od daně se osvobozuje příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, je od daně osvobozena z úhrnu takových příjmů nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů.

Pokud je tedy součet všech pravidelných splátek důchodu (bez případných doplatků) nižší než 36násobek minimální mzdy, důchod se nedaní. Jednotlivé měsíce se zvlášť nezkoumají.