Když odejdu do předdůchodu, budou mi náležet státní příspěvky?

Otázka:

Přeji dobrý den.
Mám dotaz ohledně jednorázového vložení prostředků do doplňkového spoření. Bude mi v takovém případě připisován státní příspěvek i v době pobírání předdůchodu? Bylo mi řečeno, že je to jako předplacení spoření.
Děkuji za Vaší odpověď.

Odpověď:

Když odejdu do předdůchodu, budou mi náležet státní příspěvky?

V případě, že budete předdůchod pobírat, nemůžete již dále spořit – zahájením výplaty předdůchodu vám doplňkové penzijní spoření zaniká. Nemohou vám tedy náležet státní příspěvky.

Zákonná úprava
§ 8 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření:

Doplňkové penzijní spoření účastníka zaniká dnem

a) ukončení výplaty starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu ze všech prostředků účastníka,

b) výplaty jednorázového vyrovnání ze všech prostředků účastníka,

c) úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu ze všech prostředků účastníka,

d) na kterém se účastník a penzijní společnost písemně dohodli,

e) uplynutí výpovědní doby,

f) úmrtí účastníka.