Sleva na dani na manželku

Otázka:

Dobrý den, moje studující manželka je sirotek pobírající sirotčí důchod, který však přesahuje 68.000 Kč. Žádné další příjmy nemá. Počítá se tento sirotčí důchod do příjmu manželky nebo si ji mohu odečíst z daní (jsem OSVČ)? Děkuji.

Odpověď:

Sleva na dani na manželku

Do příjmu manželky se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů, (§ 35ba odst. 1 písm. b zákona o daních z příjmů)

Jak můžete vidět výše, v příjmech, které se pro stanovení limitu 68.000 Kč nepočítají, není sirotčí důchod uveden, proto pokud činí příjem sirotčích důchodů manželky více než 68.000 Kč, nemůžete slevu na dani na manželku uplatnit.