Pobírám vdovský a invalidní důchod. Jak se bude počítat starobní důchod?

Otázka:

Dobry den, mam dotaz. Jsem poživatelkou částečného invalidního důchodu a vdovského důchodu. Uvažuji o předčasném odchodu do starobního důchodu. Nárok na důchod mám 7. 7. 2019 a předčasně 7. 7. 2016 jak se mě bude důchod vypočítávat? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pobírám vdovský a invalidní důchod. Jak se bude počítat starobní důchod?

Musíme odlišovat dvě věci – výpočet starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu a výpočet (krácení) vdovského důchodu po přiznání starobního důchodu.

Podrobný popis výpočtu starobního důchodu při pobírání invalidity, naleznete v této odpovědi v důchodové poradně:

https://www.naseduchody.cz/poradna_61-vypocet-starobniho-duchodu-pri-pobirani-invalidniho.html

Poté, co vám bude vypočítán starobní důchod, bude jeho výše porovnána s výší nepokráceného vdovského důchodu. Vyšší důchod (pravděpodobně starobní) bude náležet v plné výši a nižší ve výši poloviny procentní výměry.

Takto je to již nyní i u vašeho vdovského a invalidního důchodu. Také máte jeden důchod vyplácený v plné výši a jeden ve výši poloviny procentní výměry, ale z vašeho dotazu nezjistím, který z důchodů je pokrácený.

Např. v případě, že byste měla nyní pokrácený vdovský důchod (vdovský důchod je nižší než váš invalidní), po přiznání starobního vám bude odebrán invalidní důchod. Vdovský důchod ČSSZ přepočte na nepokrácený (v letošním roce tak, že ho vynásobí dvěma a přičte 2340 Kč) a takto spočítanou výši vdovského důchodu porovná s výší starobního důchodu. Důchod který bude vyšší (pravděpodobně starobního) bude vyplácen v plné výši a nižší z důchodů se pokrátí (opět se odečte základní výměra 2340 Kč a zbytek vydělí dvěma).

Krácení pozůstalostních důchodů jsem se podrobně věnoval v této poradně.

Upozorňuji, že v současné době neznáme ani výpočet důchodu pro rok 2015, natož pro rok 2016 nebo následující.