V případě žádosti o starobní důchod bude při výpočtu zohledněný některý z dřívějších důchodů?

Otázka:

Dobrý den prosím o radu,pobírám doživotně vdovský důchod a v souvislosti se zdr.stavem budu žádat o invalidní důchod.Pokud bude inval.důchod vyšší než vdovský tak k invalid.důchodu dostanu z vdovského důchodu 1/2 procentní části.Budu pobírat takto upravený invalidní důchod a v případě žádosti o starobní důchod bude při výpočtu zohledněný některý z dřívějších důchodů?(vdovský,invalidní)

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V případě žádosti o starobní důchod bude při výpočtu zohledněný některý z dřívějších důchodů?

Na výši starobního důchodu může mít vliv předchozí přiznání invalidního důchodu, protože starobní důchod se poté počítá způsobem popsaným v tomto článku (tzv. STOP OVZ výpočet). Ale to, zda je v předchozí době pobírán pokrácený invalidní nebo vdovský důchod, na výpočet starobního důchodu vliv nemá.