Náhrada za ztrátu na výdělku a invalidní důchod z důvodu jiného postižení

Otázka:

Dobrý den,
nepřijdu o rentu, když požádám o invalidní důchod na nedoslýchavost?

Pobírám rentu z pracovního úrazu v roce 2013 a byl jsem uznán OZZ z pracovního úrazu do konce roku 2017.Na invalidní důchod z důvodu pracovního úrazu jsem nedosáhl pokles jen o 30%. Nemohu najít práci.
Od dětství jsem sluchově postižený a nežádal jsem o invalidní důchod,protože jsem měl práci.Na sluchové postižení jsem uznán jako OZZ trvale. Lékařka z posudkového mně řekla, ať si zažádám o invaliditu z důvodu nedoslýchavosti, že z pracovního úrazu na něj nedosáhnu.
Nevím, zda bych nepřišel o rentu i když sluchově postižený jsem byl před pracovním úrazem. Mohlo by se jednat o obecnou nemoc? Abych pobíral invalidní důchod na nedoslýchavost a ještě mně byla vyplácena renta z pracovního úrazu, to asi není možné.
Asi bych oželel i výplatu renty/nemám ji vysokou/ ,pokud bych měl jistotu , že dostanu invalidní důchod a k němu najdu práci. Můžete mně poradit?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Náhrada za ztrátu na výdělku a invalidní důchod z důvodu jiného postižení

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Bude tedy záležet po posouzení pojišťovny, která vám náhradu vyplácí, zda vaše sluchové postižení bude spojeno s vaším pracovním úrazem (předpokládám, že ne, ale toto nemohu soudit).

Pokud byste byl uznán invalidním z důvodu postižení, které s pracovním úrazem nesouvisí, mohl byste pobírat jak invalidní důchod tak i náhradu v plné výši. Doporučuji vše řešit s pojišťovnou, která vám náhradu vyplácí.