Pracuji v ČR od roku 2015 po dnešní dobu. Můžu se vzdát důchodu s Ukrajiny a požádat o český?

Otázka:

Dobrý den! Jsem 19t0 r.nar.Trvalý pobyt v ČR od roku 1998. Pobíram starobní důchod v Ukrajině od roku 2005. Pracuji v ČR od roku 2015 po dnešní dobu. Můžu se vzdát důchodu s Ukrajiny a požádat o český? Děkuji!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracuji v ČR od roku 2015 po dnešní dobu. Můžu se vzdát důchodu s Ukrajiny a požádat o český?

Základní informace o důchodech Ukrajinců, máme popsány v tomto článku. Pokud jste skutečně měla v Česku trvalý pobyt již před 1. 4. 2003, neměl vám být za období do tohoto data přiznán důchod z Ukrajiny, ale měl by vám náležet český důchod. Pak jste ale celých 15 let neoprávněně pobírala důchod z Ukrajiny. Obraťte se na ČSSZ, která by měla ve spolupráci s Penzijním fondem Ukrajiny situaci dořešit.