Pro má jeden Ukrajinec nárok na dílčí důchod a druhý ne?

Otázka:

Dobrý den, 2 kamarády-Ukrajince dělali stejnou práci a mají trvalý pobyt v ČR: 1. od roku 2001, 2. od roku 2005. Minulý rok (2015) oba odešli do důchodu. S přihlížením k dobám odpracovaným na Ukrajině a v ČR oběma přiznali skoro stejnou sumární dobu pojištění 42 a 43 let a jejích české důchody se málo liší. Oba v osobních listech důchodového pojištění v době od 1.1.1986 do začátku zaměstnání v ČR v kolonce Vyměřovací základ mají 0 (cela zmíněná doba je přesunuta do kolonky Vyloučená doba). Jenže 1. kamarád má pouze český důchod, a 2. kamarád kromě českého pobírá ještě dílčí důchod z Ukrajiny. Proč 1. kamarád nemá nárok na dílčí důchod?

Odpověď:

Pro má jeden Ukrajinec nárok na dílčí důchod a druhý ne?

Základní informace o důchodech pro Ukrajince, máme popsány v tomto článku (ten jsem vám zasílal již v minulé odpovědi). Rozhodující je země, na jejímž území měl daný žadatel trvalý pobyt ke 1. 4. 2003. Jestliže to byla Česká republika, musí veškerou dobu získanou před tímto datem hodnotit jako svoji Česká republika a to i když byla získána na Ukrajině. Pokud od této doby byla daná osoba nadále pojištěná už pouze v Česku, nemůže mít nárok na dílčí důchod z Ukrajiny, protože de facto nezískala žádnou ukrajinskou dobu zaměstnání.

Pokud byl důchod i přesto přiznán ve velmi nízké výši, může to být způsobeno tím, že v ČR byly získány velmi nízké vyměřovací základy (výdělky).