Pečuji – mám využít předdůchod, předčasný nebo starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, potřebuji poradit, co bude pro mne nejvýhodnější, zda předdůchod, předčasný důchod, nebo počkat na řádný důchod. Narodil jsem se v květnu 1958. Po vyučení a po vojně jsem v podstatě pracoval u jedné firmy až do konce března 2014, kdy jsem byl nucen rozvázat pracovní poměr z důvodu péče o matku, která má přiznaný III.stupeň závislosti. Od dubna 2014 jsem byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, kam ale již nemusím docházet, protože mám potvrzení od úřadu práce o poskytování péče. Také bych se chtěl zeptat zda opravdu nemusím platit zdravotní a sociální pojištění. Předem děkuji za radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pečuji – mám využít předdůchod, předčasný nebo starobní důchod?

Co je nevýhodnější je vždy otázkou návratnosti, tak je tyto situace popisuji v tomto článku. Dopředu není možné říci, že takový a takový postup bude nejvýhodnější, když nikdo neví, jak dlouho budete starobní důchod pobírat.

Informace o péči o osobu blízkou naleznete zde. Doba péče se vám bude ve vašem případě hodnotit při výpočtu důchodu jako náhradní doba pojištění (jste “sociálně pojištěný”) a stejně tak jste i státním pojištěncem a máte hrazeno zdravotní pojištění.

Využít ve vaší situaci předdůchodu je zbytečné – zdravotně pojištěný jste (stejně jako u předdůchodu), péče je vyloučenou dobou (stejně jako předdůchod) a nyní navíc získáváte další roky pojištění (předdůchod se jako doba pojištěná nehodnotí). Zda ve vaší situaci volit předčasný důchod nebo čekání na řádný starobní důchod, je pak věcí výše uváděné návratnosti. Já bych volil kompromis v podobě odchodu do předčasného důchodu o osm krácení (cca dva roky), kdy je krácení předčasného důchodu již výrazněji snižuje.