Musí být veden invalidní důchodce 1. stupně na úřadu práce?

Otázka:

Dobrý den. Musí být veden invalidní důchodce 1. stupně na Úřadu Práce? Pobírá jen invalidní důchod a žádné jiné dávky od státu nevyužívá. Dále se jeho doba na ÚP již nezapočítává do podpůrné doby, není tedy za něj hrazeno sociální pojištění. Jako inv.důchodce má státem hrazeno zdravotní pojištění i bez ÚP? Může mít odchodem z ÚP nějaké problémy do budoucna a musí nějak zdůvodňovat své rozhodnutí ÚP?
Mnohokrát děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musí být veden invalidní důchodce 1. stupně na úřadu práce?

Nikdo nemá povinnost být v evidenci úřadu práce, ani poživatel invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně.

Informace o zdravotním a sociálním pojištění důchodců máme podrobně popsány v tomto článku. Zdravotně pojištěný je každý poživatel (jakéhokoliv) českého důchodu.

Ukončit evidenci na ÚP můžete kdykoliv – jak je uvedeno výše, nikdo nemá povinnost být v evidenci úřadu práce.

Evidence na úřadu práce je jedním z důvodů, díky kterým lze doplácet dobrovolné důchodové pojištění více než jeden rok zpětně od podání přihlášky. Když je někdo delší dobu v evidenci ÚP, má následně lepší pozici pro případné doplacení pojištění. Kratší doba pojištění má vliv na výši starobního důchodu, případně na starobní důchod nemusí vzniknout nárok.