Jak dlouho může trvat péče o osobu závislou?

Otázka:

Dobrý den, internet jsem náležitě prostudoval, přesto bych potřeboval poradit nebo získat kontakt na někoho, kdo dovede poradit. Je mi 53 let, v domácnosti mám matku (84 let ), která pobírá kromě důchodu příspěvek na péči pro II. stupeň závislosti. Pokud bych byl nucen dát výpověď pro zhoršení jejího stavu – z důvodu péče o osobu blízkou, jak dlouho mohu být evidován na úřadu práce? Může být vyloučená doba i 10 let? Pokud bych např. těch 10 let pracoval na zkrácený úvazek? Maminka se v naší rodině cítí dobře, má poruchy paměti, ústavní pobyt by pro ni byl zlem a to nechci dopustit. Děkuji.

Odpověď:

Jak dlouho může trvat péče o osobu závislou?

Pokud budete evidován jako osoba pečující o vaši matku, nemusíte se do evidence úřadu práce vůbec hlásit. Jestliže však budete mít nárok na hmotné zabezpečení z úřadu práce doporučuji vám setrvat v jeho evidenci, dokud budete mít na výplatu podpory nárok. Aby se vám tato doba hodnotila jako náhradní doba pojištění pro výpočet důchodu, je třeba, aby vaše matka pobírala alespoň druhý stupeň závislosti (to splňujete).

Délka doby, která vám bude hodnocena jako doba péče o vaši matku, není nikterak časově omezena – klidně můžete pečovat 10 let i víc. V případě ukončení péče (z jakéhokoliv důvodu), se musíte do dvou let dostavit na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a požádat o zápočet péče do dob pojištění. OSSZ poté vydá rozhodnutí, že jste v daném období o matku pečoval a toto rozhodnutí bude ČSSZ sloužit jako podklad pro výpočet vašeho důchodu.

Pokud budete zaměstnaný na zkrácený úvazek, budete si moci při výpočtu důchodu určit, zda se mají zhodnotit vyměřovací základy ze zaměstnání nebo vyloučené doby.

Další informace o péči o osobu závislou naleznete zde.