Mám péči doložit nebo péče se dokládá jen u částečného úvazku?

Otázka:

Zaměstnání mi bylo ukončeno 14.12.2021 a od 15.12.2021 jsem veden na úřadu práce. Počítá se doba od 15.12.2021 do 31.12.2021 celá nebo jen na osmdesát procent. Pracovní poměr byl ukončen ze zdravotních důvodů a odchod do důchodu mám 29.10.2022. Také pečuji o osobu ve druhém stupni, mám tuto péči doložit nebo péče se dokládá jen u částečného úvazku? Jsem v evidenci úřadu práce a v červenci plánuji zažádat si o starobní důchod.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám péči doložit nebo péče se dokládá jen u částečného úvazku?

Doba evidence na úřadu práce se hodnotí na 80 %, tj. pokud jste v zaměstnání skončil 14. 12. 2021 a od 15. 12. 2021 jste v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, hodnotí se vám tato doba od 15. 12. 2021 na 80 %. Z jakého důvodu byl pracovní poměr ukončen, není pro tyto účely podstatné.

Doba péče se hodnotí plně (tj. na 100 %). Péče se dokládá v případě, že to má nějaký smysl – ve vašem případě by to bylo v situaci, kdy byste díky péči získal další celý rok doby pojištění (předpokládám, že nepečujete déle než 15 let). Vzhledem k tomu, že se péče hodnotí na 100 % a úřad práce jen na 80 %, může mít péče na výpočet důchodu vliv, ale také nemusí.