Péče o matku, doba pojištění na důchod a zdravotní pojištění

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu. Starám se o matku, které byl zvýšen příspěvek na péči z 1. na 3. stupeň. Já sama mám uznán ID 1. stupně (zatím mi není vyplácen, schází mi doba pojištění, platím si cca 3 roky dobrovol. pojištění), a jsem v evidenci ÚP, kde za mě hradí zdravotní pojištění. Je pravda, že když bych byla hlavní pečující osobou o matku, nemusela bych platit ani dobrovolné soc. pojištění ani být v evidenci ÚP a doba o péče o ni by mi byla započítána do důchodu? Bydlíme od sebe cca 15 min., takže společné bydliště nemáme. Do domova ji zatím nechci dát. Děkuji za radu.

Odpověď:

Péče o matku, doba pojištění na důchod a zdravotní pojištění

Doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby v II. až IV. stupni závislosti je tzv. náhradní dobou pojištění a hodnotí se plně (na 100 %) jako „doba pojištěná“. V případě péče o osobu blízkou (kterou je i vaše matka) se nevyžaduje společná domácnost. Bližší informace naleznete v tomto článku. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud začnete pečovat, dobrovolné důchodové pojištění si platit nemusíte, neboť budete „sociálně pojištěná“ z důvodu péče. Stejně tak budete i zdravotně pojištěná a není důvod zůstávat v evidenci úřadu práce.