Péče o rodiče bez přiznané bezmocnosti a výpočet důchodu

Otázka:

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. K 31. 8. 2014 mi byl přiznán důchod. Při žádosti o něj jsem též podala žádost o započtení let 1990-1993, kdy jsem pečovala o své rodiče a nepobírala já ani oni žádný příspěvek na péči. Svou žádost o uznání péče jsem doložila prohlášením o jejich stavu jejich ošetřujícím lékařem, též čestným prohlášením svědka a i mým. Dále úmrtními listy obou rodičů /r.1992 a 1993/. V rozhodnutí o přiznání důchodu mi bylo sděleno, že: „Dobu péče o osoby blízké lze hodnotit pouze za předpokladu, že byly uznány převážně, nebo úplně bezmocnými. Proti tomuto rozhodnutí lze podat u ČSSZ písemné námitky do 30 dnů od rozhodnutí. Podané námitky nemají odkladný účinek /této větě nerozumím, jak si jí mám vyložit?/
Pro úplnost uvádím maminka-nemoc angina pectoris, mrtvice, zhoubný nádor, věk 76, otec těžký kardiak, 91.
Prosím můžete mi poradit jak postupovat dále v této věci? Děkuji.

Odpověď:

Péče o rodiče bez přiznané bezmocnosti a výpočet důchodu

Vzhledem k tomu, že vaši rodiče nebyli v době péče uznání převážně nebo úplně bezmocnými (v případě věku na 80 let by stačila i částečná bezmocnost), postupovala Česká správa sociálního zabezpečení správně.

To, že případné námitky nemají odkladný účinek znamená, že i když je podáte (odvoláte se), důchod vám začne být vyplácen v souladu s tímto rozhodnutím. Pokud byste s případnou námitkou uspěla, bylo by pochopitelně vše zpětně upraveno.

Jedinou možností by ve vašem případě bylo, požádat o zpětné posouzení bezmocnosti vašich rodičů. Vzhledem k době, která již uplynula od jejich úmrtí, však bude nesmírně obtížné (ne-li nemožné), doložit jejich tehdejší zdravotní stav pomocí lékařských zpráv, což je pro možnost posouzení naprosto nezbytné.