Rozhodování o péče v roce 1993

Otázka:

Dobré ráno pane Maříku ,

chtěl bych vás poprosit ještě o doplňující informaci k bodu 3 mého dotazu ,tj. zápočtu doby péče o maminku.

Z odboru soc. péče městského úřadu máme potvrzeno, že manželka pobírala v letech 1992 a 1993 po cca celkem 6 měsíců příspěvek na péči o maminku . Protože však mamince nebylo v té době ještě 80 let a následně zemřela, dedukuji z dostupných informací, že muselo být rozhodnuto o částečné či úplné bezmocnosti a tudíž někde tyto doklady na úřadech musí být.

Problém je ovšem v tom,že na OSSZ nám byla podána informace, že je dávno prošlá lhůta 2 let od skončení péče pro podání žádosti o zahájení řízení na OSSZ ve věci uznání rozsahu péče pro zápočet na důchod , To by znamenalo, že shánět další doklady po archivech by nemělo žádný smysl .  Je mi divné, že OSSZ má rozhodovat znovu o tom, co již vlastně před lety rozhodla  .

Je tomu skutečně tak a nelze tuto podmínku OSSZ nějak obejít ?

Děkuji vám za pomoc/radu a přeji krásný den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Rozhodování o péče v roce 1993

Před rokem 2007 byla některým důchodcům vyplácena tzv. bezmocnost, která se dělila na tři stupně – částečná, převážná a úplná. Osoba, která o osobu bezmocnou pečovala, může mít tuto dobu (za splnění zákonem daných podmínek) zhodnocenu jako náhradní dobu pojištění. U částečné bezmocnosti platilo, že opečovávaná osoba musela být starší 80 let. U převážné ani úplné bezmocnosti žádná věková podmínka neplatila. Vzhledem k věku vaší tchyně je tedy důležité, zda měla přiznánu alespoň převážnou bezmocnost.

Informaci, kterou jste obdrželi na OSSZ je chybná. O péči v době do konce roku 1995 nerozhoduje OSSZ (případě rozhodování OSSZ skutečně platí dvouletá lhůta na podání návrhu na zahájení řízení o době a rozsahu péče, která je však stejně promíjena), ale ČSSZ až v rámci řízení při žádosti o důchod. OSSZ rozhoduje až o době péče od 1. 1. 1996 – § 6 odst. 4 písm. a) bod 11. zákona č. 582/1991 Sb.

Ideální by ve vašem případě bylo nalézt rozhodnutí o bezmocnosti (přesněji rozhodnutí o zvýšení důchodu pro bezmocnost) vaší tchyně. Určitě by též stačil posudek z lékařské posudkové služby, ale najít na OSSZ dokumenty osoby, která je více než 20 let po smrti, bude zřejmě nemožné.