Jak požádat o uznání náhradní doby pojištění za péči o osobu blízkou před rokem 1996?

Otázka:

Jak požádat o uznání náhradní doby pojištění za péči o osobu blízkou před rokem 1996.
V letech 1993-1997 jsem pečovala o osobu blízkou, která byla úplně bezmocná, starší 80 let. Mám všechny dokumenty dokazující zdravotní stav i rozhodnutí o přiznání sociální dávky za péči. V té době platilo, že se musí zažádat do 2 let o uznání jako dob náhradních. To jsem nevěděla, ani mne nikdo neinformoval, když péče skončila. Dnes tato podmínka není. OSSZ – shledala částečně bezmocnou, ČSSZ – shledala úplně bezmocnou). Žádala jsem o zmírnění tvrdosti zákona. S negativním výsledkem. Bylo mi doporučeno abych o uznání podala znovu s žádostí o důchod. Máte nějakou radu, jak naposledy uspět? Předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak požádat o uznání náhradní doby pojištění za péči o osobu blízkou před rokem 1996?

O době a rozsahu péče před rokem 1996 rozhoduje ČSSZ až v rámci řízení o přiznání dávky důchodového pojištění. Tuto dobu tedy zhodnocenu nemáte, protože se o ní bude rozhodovat, až budete žádat o důchod. Uvedené tedy nijak nesouvisí s tím, že jste návrh na zahájení řízení o době a rozsahu péče podala pozdě.

OSSZ rozhoduje až o době po roce 1995, kterou lze zhodnotit i před podáním žádosti o důchod.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Maříku,

děkuji za velmi rychlou odpověď. Nepochopila jsem ale, jestli stačí, když napíšu písemnou žádost na OSSZ, když budu žádat o důchod. Mají tam již všechny dokumenty naskenované (lékařské zprávy, rozhodnutí odboru socialních věcí Kralupy tehdejšího MÚ), zatím mi odmítli dobu uznat.
Mám se obrátit na právníka se sepsáním zmírnění tvrdosti zákona, nebo to nemá smysl?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Žádná speciální žádost se v tomto případě nepíše. Doba péče se uvede do žádosti o důchod, přiloží se vaše prohlášení, záznamy o jednání prokazující zdravotní stav, příp. doklady prokazující příbuznost.

Vzhledem k tomu, co jsem napsal, nevím, k čemu byste psala žádost o odstranění tvrdosti zákona? Navíc s právníkem.