Výchova partnerových dětí a důchodový věk ženy

Otázka:

Dobrý den, přítelkyně vychovávala svého syna a moje dvě děti které mi byly po rozvodu svěřeny soudem do péče a nahradila jim matku .Dcerám v té době bylo 9 a 12 let a přítelkyně s námi od této doby žije ve společné domácnosti/trvale přihlášena/ a o děti se starala do jejich plnoletosti. Dcery i syn již mají svoje rodiny . S přítelkyní nejsme oddáni . Budou jí všechny vychovávané děti započteny do důchodu /dřívější odchod do důchodu/ Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výchova partnerových dětí a důchodový věk ženy

Tomuto tématu se věnuji v článku počet vychovaných dětí a důchodový věk ženy. V případě, že nejde o vlastní děti vaší partnerky, bylo by k jejich výchově přihlíženo v situaci, že byste byli v době výchovy dětí manželé – § 20 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. říká:

Za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů schválené soudem, dítě manžela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou zodpovědnost, a dítě manžela, zemřel-li druhý rodič dítěte nebo není-li znám.

Vaší přítelkyni bude při stanovení důchodového věku počítáno s jedním vychovaným dítětem.