Lze požádat o vyloučené doby místo příjmu pouze za celý kalendářní rok?

Otázka:

Dobrý den,
ráda bych si ujasnila možnost požádat při žádosti o starobní důchod, aby se z důvodu nízkého vyměřovacího základu v 80. letech doba péče o dítě do věku čtyř let považovala za vyloučenou dobu. Z vašich odpovědí na dotazy jsem zjistila, že změnou zákona došlo od 1.1.2024 k umožnění upřednostnění vyloučené doby před vyměřovacím základem v období před rokem 1996.
V letošním roce budu žádat o řádný starobní důchod (termín SD mám 31.8.2024). První dítě se mi narodilo 27.3.1984, druhé 22.6.1988. Od počátku roku 1986 až do nástupu na MD s druhým dítětem jsem byla výdělečně činná. Po druhém porodu jsem nastoupila do práce 1.1.1991 a jsem kontinuálně zaměstnaná až do dneška. V IOLDP jsou všechny odpracované doby označeny jako pojištění.
Lze vyloučit celé období od 1.1.1986 do 26.3.1988 v případě péče do 4 let věku u prvního dítěte a od 22.6.1988 do 21.6.1992 v případě druhého dítěte? Konkrétně mám na mysli, zda lze vyloučit části roku 1988 (od 1.1. do 26.3. a pak od 22.6.do 31.12.) a pak část roku 1992 (od 1.1. do 21.6.). Nebo to lze pouze v případě, že se vyloučené doby kryjí s dobou příjmů po celý kalendářní rok?
Velice děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze požádat o vyloučené doby místo příjmu pouze za celý kalendářní rok?

Ve vašem případě bude za vyloučenou dobu považováno období od 1. 1. 1986 do 26. 3. 1988, pokud o to v žádosti o důchod (příp. do 30 dnů od obdržení rozhodnutí) požádáte. Nemusí se tedy jednat o celý kalendářní rok – naopak, nemáte možnost si „vyzobávat“ jednotlivá období, ale je třeba vyloučit celé období, ve kterém se vyloučená doba s příjmem kryje (u vás od 1. 1. 1986 do 26. 3. 1988). Totožně lze poté postupovat i v případě péče u druhého dítěte, tj. můžete požádat o zhodnocení vyloučené doby ode dne jeho narození do konce výdělečné činnosti (pokud zde byl zúčtován příjem) a poté o zhodnocení vyloučené doby od 1. 1. 1991 do 21. 6. 1992.