Manželka žádá o důchod a nechtějí ji uznat mou dceru pro nárok na důchod

Otázka:

Dobrý den. společně se svou druhou manželkou jsme vychovávali mou dceru (nar. 2.4.1991) Rozsudek o svěření do péče nabyl právní moc 16.9.1999. 17.9.1999 jsme s druhou manželkou uzavřeli sňatek. V době sňatku tedy měla 8 let 5 měsíců a 14 dnů. Vychovávali jsme ji až do 18 let. Byla tedy splněna podmínka min pěti let péče po osmém roce věku až do zletilosti. V současné době manželka žádá o důchod a nechtějí ji uznat tuto mou dceru pro nárok na důchod. Jak máme postupovat? Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manželka žádá o důchod a nechtějí ji uznat mou dceru pro nárok na důchod

Podle toho, jak situaci popisujete, má být uvedené dítě hodnoceno jako vychované pro stanovení důchodového věku vaší ženy.

Další postup je odvislý od toho, v jaké fázi řízení o přiznání důchodu jste a tedy, kdo „nechce vaši dceru uznat“? Pokud vám toto říkají na OSSZ před sepisováním žádosti o starobní důchod, je třeba trvat na uvedení dcery do příslušného oddílu žádosti o důchod. Kromě rodného listu dítěte je třeba doložit váš oddací list a rozsudek. ČSSZ tuto dceru vaší ženě zhodnotí jako vychované dítě. OSSZ nesmí odmítnout uvedení těchto skutečností do žádosti o důchod.

Jestliže by vaší ženě nechtěla zhodnotit dceru jako vychované dítě ČSSZ, měla by to odůvodnit v rozhodnutí o přiznání důchodu. Proti takovému rozhodnutí je třeba podat námitku.