Důchodový věk ženy v případě, že po rozvodu nepečuje o dítě

Otázka:

Prosím o podání vysvětlení týkající se určení odchodu do důchodu. Narodila jsem se 9. 9. 1955 a v letech 1978 a 1980 jsem porodila dvě dcery. Starší zůstala
po rozvodovém řízení u otce. Bude se mi započítávat jedna či obě dcery při určení věku odchodu do důchodu? Je dostačující potom předložit pouze rodné listy obou dcer? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Důchodový věk ženy v případě, že po rozvodu nepečuje o dítě

Bohužel jste neuvedla, do kolik let jste o starší dceru pečovala (kdy jste se rozvedla). Aby se vám starší dcera počítala do vychovaných děti hodnocených pro stanovení důchodového věku musela péče o dceru trval alespoň do 10 let dcery. Toto budete muset doložit nejen rodným listem dítěte, ale také rozsudkem soudu, ve kterém je uvedeno, že dcera se svěřuje do péče otce. Bližší informace k tématu si přečtěte v článku Počet vychovaných dětí a důchodový věk žen.