Lze studium doložit čestným prohlášením?

Otázka:

Hezký den, jak doložit dobu studia na střední škole – pokud se vůbec musí dokládat (studium před rokem 1996), nemám vysvědčení a ani maturitní, škola byla někdy v roce 1988 zrušena bez „nástupce“…lze doložit studium formou dle ČSSZ – čestného prohlášení k doložení dob pojištění? Z logiky věci, kdy jsem po střední škole následně nastoupil na školu vysokou (což by bez studia na střední škole a maturity nešlo, ukončení VŠ již mohu doložit), je jasné, že jsem musel střední školu absolvovat. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze studium doložit čestným prohlášením?

Studium střední školy prokazovat nemusíte, ale pokud tuto dobu nemá ČSSZ ve své evidenci (což je nejdříve třeba ověřit), tak vám ji nezhodnotí a výše starobního důchodu bude nižší. Studium střední školy se prokazuje maturitním vysvědčením (příp. vysvědčeními z jednotlivých ročníků), potvrzením o době studia, příp. jiným dokladem, ze kterého je doba studia patrná. To, že jste studoval vysokou školu k prokázání doby studia střední školy nestačí. Dokládat dobu pojištění (nebo náhradní dobu pojištění) pak není možné jakýmkoliv vlastním čestným prohlášením. Dobu studia by vám mohli svým čestným prohlášením dosvědčit dva spolužáci (toto se využívá u zaměstnání, ale je možné ho použít i u studia). To je ale nejkrajnější varianta.