Poslední ročník studia jsem dokončila externě až v roce 1984

Otázka:

Dobrý den! Udělala jsem si evidenci pojištění podle IOLDP, ale mám nejasnost se studiem. Studovala jsem střední školu od roku 1973 – ale poslední ročník studia jsem dokončila externě až v roce 1984 (maturita proběhla v červnu 1984). Jak se mi bude studium počítat – budou to celé čtyři roky a jak to bude s prázdninami v roce 1976 a v 1984? Studium tedy probíhalo od září 1973 do června 1976 a poté externě od září 1983 do června 1984. Děkuju za dobré rady.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Poslední ročník studia jsem dokončila externě až v roce 1984

Tuto situaci řeší § 27 odst. 4 vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění účinném k 31. 12. 1995:

Do doby soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání se započítávají i opakované ročníky studia. Při neukončeném studiu se posuzuje jako doba studia na střední a vysoké škole doba do dne, který je vyznačen na potvrzení školy o studiu. Dobou studia není doba, po kterou bylo studium přerušeno.

Existuje dálková, distanční, večerní nebo kombinovaná forma studia – upřímně nevím, čemu říkáte „externí studium“? Pokud je to jedna z těchto forem, pak se vám může hodnotit, pokud jste nebyla „pojištěná“ z jiného důvodu (např. zaměstnání). To platí i o prázdninách po maturitě. Jestliže jste byla v této době již zaměstnaná, bude se vám hodnotit toto zaměstnání.