Na informativní listě nemám uvedeno studium střední školy

Otázka:

Dobrý den, narodila jsem se v květnu 1964, střední průmyslovou školu jsem studovala od 1.9.1979 do 2.6.1983 (maturitní zkouška). 1.9.1983 jsem nastoupila do zaměstnání, kde jsem doposud. V listopadu 2018 jsem zažádala o evidenční list důchodového pojištění, kde mám zaznamenanou dobu pojištění od 1.9.1983 tj. od mého nástupu do zaměstnání. Studium tam nemám vůbec uvedeno. Co mám dělat?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na informativní listě nemám uvedeno studium střední školy

Nemusíte dělat nic. Dobu studia stačí doložit při sepisování žádosti o důchod předložením originálu nebo ověřené kopie maturitního vysvědčení. Že na IOLDP není uvedena doba studia je běžné.

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) je doklad o získané době pojištění a vyměřovacích základech, které pro ČSSZ vyhotovuje zaměstnavatel. Vy máte na mysli Informativní osobní list důchodového pojištění.