Péče o dítě starší 26 let a nárok na vdovský důchod

Otázka:

Náleží pozůstalostní důchod rodiči, který pečuje o svou dceru, která má a pobírá invaliditu třetího stupně (do 31.12.2009-plný invalidní důchod), je jí více než 26 let, nestuduje, má vyšší stupeň závislosti než I., dříve pobírala i sirotčí důchod po zemřelém rodiči?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Péče o dítě starší 26 let a nárok na vdovský důchod

Ano, péče o dítě s alespoň 2. stupněm závislosti je jednou z možných podmínek, při jejichž splnění trvá nárok na vdovský nebo vdovecký důchod. Zákon nestanovuje podmínku nezaopatřenosti dítěte, tj. může jít i o dítě starší 26 let – § 50 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.