Má vdova nárok na vdovský důchod při péči o studující dítě starší 26 let

Otázka:

Dobrý den,
chci se zeptat, zdali je možné zažádat o zpětné přezkoumání ve Věci: Zpětné výplaty vdovského důchodu.
Maminka nar. 1963 ovdověla prosinci 2003 (otec narozen 1958), vdovský důchod pobírala až do prosince 2013 (do svých 50. let věku), protože v té době pečovala o nezaopatřené dítě studující na vysoké škole. Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu jí tedy vznikne v roce 2018, kdy dosáhne věku 55 let, neboť odejmutím vdovského důchodu a splněním uvedených podmínek (úmrtí manžela od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009).
Studující dcera (nar. 1987), která pobírala sirotčí důchod do roku 2013 (do dosažení věku 26) avšak pokračovala v řádném doktorském studiu až do roku 2015. Je zde možnost, že by byl zpětně vyplácen matce vdovský důchod, jelikož i nadále pečovala a aktivně přispívala na budoucí povolání své dcery?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má vdova nárok na vdovský důchod při péči o studující dítě starší 26 let

Za jakých podmínek trvá po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela nárok na vdovský důchod a kdy je možné vdovský důchod obnovit, vysvětluji v tomto článku.

Podmínka, na kterou odkazujete zní, že “pečuje o nezaopatřené dítě” – § 50 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. Nezaopatřeným dítětem však může být za podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění dítě nejdéle do 26 let věku (tj. naposledy den před 26. narozeninami) – § 20 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Vdova ve vámi uváděné situaci nárok na vdovský důchod od 26 let věku dcery nemá, protože nepečovala o nezaopatřené dítě, což je podmínka daná zákonem k trvání nároku na vdovský důchod.