Vdovský důchod a péče o syna ve 3. stupni invalidního důchodu

Otázka:

Jsem narozená v dubnu 1959, pečuji o syna nar. 1995, který pobírá důchod pro invaliditu 3. stupně, starší syn nar. 1992 studuje. Od roku 2012 jsem pečovala o manžela, který byl po nehodě v invalidním důchodu 3. stupně. Manžel v lednu 2013 zemřel. Chci se zeptat, zda mi zůstane vdovský důchod po ukončení studia staršího syna, který ukončí školu v roce 2016. Nepracuji od zjištění nemoci mladšího syna v roce 1999 a pobírám příspěvek na péči.

Odpověď:

Vdovský důchod a péče o syna ve 3. stupni invalidního důchodu

Po uplynutí jednoho roku o smrti manžel má vdova nárok na vdovský důchod, pokud (mimo jiné) pečuje o nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítěte je (opět mimo jiné) dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje). Protože váš starší syn studuje, pobíráte vdovský důchod. Zákon o důchodovém pojištění však ve svém § 20 odst. 6 stanoví, že za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Proto váš mladší syn nepobírá (nebo alespoň by neměl) sirotčí důchod a v případě, že váš starší syn přestane studovat, vám bude odebrán vdovský důchod.

Upozorňuji vás, že nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám vznikne v dubnu 2019 a to pouze v případě, že od zastavení výplaty vdovského důchodu neuplynou více než dva roky. Abyste tedy ještě někdy měla nárok na obnovu vdovského důchodu, musel by váš starší syn studovat alespoň do dubna 2017. Více k tématu naleznete v článku o obnově vdovského důchodu.