Slyšela jsem, že děti nemají nárok na sirotčí důchod?

Otázka:

Prosím mohli by jste mi poradit,dcera totiž odmítá mé argumenty a Vám snad uvěří.Muž 53 let-pokud se do odpracovaných let počítá i vězení a čas na UP(kdy mu byla vyplácena podpora) tak odpracováno asi 10-12 let.Vím,že nemá nárok na ID ani starobní duchod,ale slyšela jsem i o tom,že děti (7)nemají nárok ani na sirotčí a dcera na vdovský duchod.Je to pravda?Děkuji za odpověd

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Slyšela jsem, že děti nemají nárok na sirotčí důchod?

Za jakých podmínek vzniká nárok na pozůstalostní důchod (vdovský a sirotčí), vysvětluji zde. Aby tedy vznikl nárok na pozůstalostí důchod, musí zemřelý (nepobírá-li už starobní nebo invalidní důchod) získat potřebnou dobu pojištění. U sirotčích důchodů se budou podmínky od 1. 2. 2018 ještě zmírňovat a bude stačit, aby zemřelý získal v posledních 10 letech alespoň jeden rok doby pojištění, příp. u osoby starší 38 let pak může být splněna i podmínka získání 2 let pojištění v posledních 20 letech.

Pokud zemřelý potřebnou dobu pojištění nezíská, nárok na sirotčí nebo vdovský důchod skutečně nevznikne.

Doba výkonu trestu odnětí svobody se při výpočtu důchodu hodnotí pouze v případě, že odsouzený v té době vykonával zaměstnání (výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění).