Osoba dlouhodobě těžce zdravotně postižená a invalidní důchod z mládí

Otázka:

Dobrý den, máme chlapce v pěstounské péči je mu 21 let, právě dokončil desátý rok povinné školní docházky základní školy speciální, je osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou, žádali jsme o zbaveni svépravnosti-bohužel oba s manželem, to by nám přidělili někoho cizího,proto jsme tuto žádost stáhli.Také pro jeho psychický stav- pozůstatek ústavu.
Zdravotní stav má posouzený do roku 2017-závislost 4/nevím, jestli je z toho dítětem nezaopatřeným- paní na úřadě práce po nás chce potvrzení, že se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání. Poraďte prosím, kdyby si vyřídil teď důchod/vlasně my s ním/ jak by to dopadlo s důchodem z mládí- je invalidní od narození-prý se teď dává invalidita od 15 let – mám doklad potvrzení že uvedená osoba je dlouhodobě těžce zdravotně postižená vyžadující mimořádnou péči od jednoho roku- je to stanovení invalidity?
platnost ovšem do r. 2009 -dál nevím-jako pěstouni -papíry jsou na úřadech-ze začátku nám dávali kopie, pak už nic. Myslím, si,že na důchod z mládí zpětně nebude mít nárok. Kdysi se ta invalidita dávala od toho jednoho roku, myslíte že mu to uznají? Poraďte, prosím. Předem děkuji za radu.

Odpověď:

Osoba dlouhodobě těžce zdravotně postižená a invalidní důchod z mládí

Invalidní důchody se posuzují podle jiných kritérií, než podle kterých byl váš syn uznán dítětem dlouhodobě zdravotně postiženým vyžadujícím mimořádnou péči nebo podle kterých byl vašemu synovi přiznán příspěvek na péči. Doklady z žádostí o jiné dávky mohou posudkovému lékaři sloužit jako podklad, ale posuzován bude váš syn nově. Pokud si tedy váš syn nyní požádá (skuteně musí on, protože není omezen na svéprávnosti) o důchod, posudkový lékař žádost posoudí a určí, zda a od kdy (datum vzniku invalidity) je invalidní. Vzhledem k tomu, jak svoji situaci popisujete, bude se s největší pravděpodobností jednat o invaliditu z mládí, která se přiznává od 18. roku věku. Váš syn totiž nemá žádnou dobu pojištění (protože ji zřejmě ani nebyl schopen získat) a v tom případě se přiznává invalidita z mládí – v tomto případě nemusí být datum vzniku invalidity stanoven na jeden rok věku, ale stačí kdykoliv před 18. narozeninami.

Vzhledem k zdravotnímu stavu syna vám určitě doporučuji o invalidní důchod požádat. Nárok na výplatu důchodu je až pět let zpětně.