Opakovaná žádost o starobní důchod po snížení invalidního důchodu

Otázka:

Dojde-li v důsledku změny stupně invalidity III.° ke snížení výše invalidního důchodu a jeho nová výše je nižší než starobní důchod, který se nevyplácí, dojde k přepočtu výše starobního důchodu ke dni změny invalidity III° o další náhradní dobu pojištění pro tu ID3°? , či se vezme ta původní vypočtení výše starobního důchodu ? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Opakovaná žádost o starobní důchod po snížení invalidního důchodu

Doba pojištění se hodnotí až do dne předcházejícího dni přiznání důchodu. U náhradní doby pojištění pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně platí, že může být zhodnocena do dosažení důchodového věku – § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb. V tomto rozsahu se bude přihlížet k této náhradní době i při příp. opakované žádosti o starobní důchod po snížení stupně invalidního důchodu. Bude se jednat o novou žádost o důchod (nové řízení) a tudíž i o nový výpočet.