Invalidní důchodce: Je možné znovu požádat o starobní důchod, abych měl nárok na výchovné?

Otázka:

Dobrý den, prosím o váši radu k problematice výchovného v souvislosti s transformovaným invalidním důchodem a to ve specifickém období dosaženého důchodového věku, ale před 65. rokem věku. Patrně správně chápu, že z nepochopitelných, ale zákonných důvodů se po dosažení důchodového věku před 65. rokem k vyplácenému invalidnímu důchodu nenáleží výchovné. Nebylo by možným řešením podání nové žádosti o starobní důchod? Nyní by, podle mého názoru, do výpočtu procentní části důchodu vstupovalo výchovné a tedy by starobní důchod vyšel vyšší než invalidní důchod bez výchovného, a na výchovné k invalidnímu důchodu není nárok. Jen mi není jasné, zda je možno znovu požádat o starobní důchod, když bylo žádáno již při dosažení důchodového věku, a důchod byl (tehdy bez započtení výchovného) o několik desetikorun nižší než invalidní. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchodce: Je možné znovu požádat o starobní důchod, abych měl nárok na výchovné?

Pokud už jste v minulosti žádost o starobní důchod uplatnil a ta byla zamítnuta z důvodu, že byl vyplácený invalidní důchod vyšší, není možné znovu přiznat starobní důchod k pozdějšímu datu, protože nárok na starobní důchod vám tímto rozhodnutím zanikl. § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. říká:

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší; to však neplatí, jde-li o nárok na sirotčí důchody podle § 52 odst. 2, nestanoví-li se jinak v odstavci 2. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu ve stejné výši, vyplácí se důchod, který si pojištěnec zvolil. Dnem úpravy výplat důchodů pro souběh zanikají nároky na důchody, které se nevyplácejí; to však neplatí, dojde-li v důsledku změny stupně invalidity ke snížení výše invalidního důchodu a nová výše invalidního důchodu je nižší než starobní důchod, který se podle věty první nevyplácí, anebo zanikne-li nárok na důchod, který se podle věty první vyplácí.

Nárok na starobní důchod by vám tedy mohl vzniknout pouze v případě, že by došlo ke snížení invalidního důchodu z důvodu uznání nižšího stupně invalidity. Nyní vám bude starobní důchod přiznán až od dosažení 65 let věku.