Ovlivní snížení invalidního důchodu měsíc před důchodem výpočet starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den. Mám ID 3.st. Na 20.10.jsem pozvána k LPK.V případě,že mi bude ID snížen z 3.na 2.st.,ovlivní to nějak výši mého starobního důchodu,na který mám nárok 26.11.(cca za 1 měsíc) nebo mi již zůstane stejná částka jako při 3.st.ID?Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ovlivní snížení invalidního důchodu měsíc před důchodem výpočet starobního důchodu?

Jakým způsobem se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu popisuji v tomto článku. Pokud by vám byl invalidní důchodu při kontrolní lékařské prohlídce (KLP) snížen, výši starobního důchodu to již žádným způsobem neovlivní – do dosažení důchodového věku by ČSSZ ani nestačila důchod snížit (důchod se snižuje až rozhodnutím ČSSZ od splátky v budoucnu a za měsíc to jistě nestihnou. Nicméně to neznamená, že by tato situace nemohla mít vliv na výši částky, kterou budete v budoucnu pobírat:

Snížení invalidního důchodu by mohlo mít vliv na další splátky důchodu v tom smyslu, že pokud by vám byl snížen invalidní důchod, může vám starobní důchod vyjít nižší než invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. V případě, že by vám invalidní důchod snížen nebyl a starobní důchod by vám vyšel nižší, byla by žádost zamítnuta a byl by vám dále vyplácen invalidní důchod.

Ve vašem případě je nevhodnější zvolit následující postup: Bez ohledu na výsledek KLP si požádejte o starobní důchod ode dne dosažení důchodového věku. Pokud vám starobní důchod vyjde vyšší, nebudete muset dál nic řešit (budete pobírat víc, snížení stupně invalidity starobní důchod nijak neovlivní). V případě, že by vám byl invalidní důchod snížen a starobní důchod by vám vyšel nižší než v té době jistě ještě vyplácený invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, bude třeba podat ještě jednu žádost o starobní důchod s datem přiznání ode dne snížení invalidního důchodu (toto datum bude uvedeno na rozhodnutí o snížení stupně invalidity). Druhou žádost o starobní důchod bude možné uplatnit až po ukončení první žádosti (nabytí právní moci rozhodnutí).