Odchod do předčasného důchodu v roce 2014

Otázka:

Dobrý den, děkuji za přínosný web, který pročítám, ale přece jen je můj dotaz specifický a proto Vás prosím o zodpovězení. Manžel je narozen 20. 5. 1952. Odchod do důchodu má tedy stanoven na 20. 3. 2015. Nyní je dlouhodobě nemocen a nemocenskou může čerpat do 26. 6. 2014. Následně by chtěl odejít do předčasného starobního důchodu. Jde tedy o to, ke kterému datu má ve firmě podat výpověď (25. 6. 2014?) a ke kterému datu by bylo nejvýhodnější požádat o předčasný důchod. Pracuje dle přehledu ČSSZ od 3. 8. 1970. Prosím, ještě jednu otázku, když podá sám, po ukončení nemoci, ve firmě výpověď, může se registrovat na úřadě práce na zbývající měsíce a bude pobírat podporu? Je to i alternativa? Děkuji moc za Váš čas.

Odpověď:

Odchod do předčasného důchodu v roce 2014

Data vhodná pro vašeho manžela k odchodu do předčasného důchodu v letošním roce jsou následující (včetně výše procentní srážky):

20.12.2014 0,9%
21.9.2014 1,8%
23.6.2014 2,7%
25.3.2014 3,6%

Váš manžel pochopitelně nemusí odejít přesně na výše uvedené červnové datum, ale může dobrat nemocenskou až do 26. 6. 2014. V takovém případě by si o předčasný důchod mohl požádat k 27. 6. 2014 a pracovní poměr by bylo třeba ukončit 26. 6. 2014 (den před požadovaným datem přiznání předčasného důchodu). Takové ukončení pracovního poměru se nejčastěji provádí po dohodě se zaměstnavatelem. Pokud by zaměstnavatel nechtěl na dohodu přistoupit, musel by mu manžel doručit výpověď během dubna 2014, pracovní poměr by poté skončil k 30. 6. 2014 a manžel by do předčasného důchodu odešel k 1. 7. 2014 (toto je však spíše hraniční řešení).

Snížit si srážku za odchod do předčasného důchodu evidencí na úřadu práce je možnou alternativou, je však třeba zhodnotit, na jakou výši podpory v nezaměstnanosti by měl váš manžel nárok. Pokud totiž podá výpověď sám a nedoloží úřadu práce „závažné důvody“ pro takovéto jednání, bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 45 % předchozího čistého výdělku a to po dobu 11 měsíců. Laicky řečeno: nemá cenu zůstávat na podpoře 5.000 Kč, když může být v důchodu za 11.000 Kč (příklad).