Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1970, muž zemřel 2014

Otázka:

Dobrý den, manžel narozen 12.1.1967 a zemřel v roce 2014. Manželka narozená 12.8.1970 – 2 děti , mladší ukončí studium v roce 2025 to bude manželce 55. Má stále nárok na vdovský důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1970, muž zemřel 2014

Dosažení věku 55 let pro trvání nároku na vdovský důchod se týká pouze vdovských důchodů přiznaných před 1. 1. 2010, což není tento případ. V této situaci je třeba do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod dosáhnout věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věku stanovený pro muže stejného data narození. Muž narozený 12. 8. 1970 dosáhne důchodového věku (podle současný pravidel) 12. 8. 2035. Věku o čtyři roky nižšího tedy vdova dosáhne 12. 8. 2031. Aby k tomuto datu vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musí ho pobírat alespoň do 12. 8. 2029. Pobírání vdovského důchodu do roku 2025 tedy k nároku na opětovné přiznání stačit nebude.