Ke kterému datu žádat o zvýšení starobního důchodu?

Otázka:

Manžel měl odejít do řádného důchodu 21. 12. 2014. O důchod požádal a pobírá od 1. 1. 2015 a dosud pracuje, pracovní poměr by měl ukončit 31. 12. 2015. Ke kterému datu si může požádat o přepočet, když by do konce roku neměl jako dosud žádnou nemoc?

Odpověď:

Ke kterému datu žádat o zvýšení starobního důchodu?

V žádosti o úpravu starobního důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou společně s pobíráním starobního důchodu se neuvádí žádné konkrétní datum, od kterého důchodce žádá o “zvýšení” důchodu. Žádost je koncipována tak, že se žádá ke vzniku nároku na tuto opravu (ke dni splnění zákonný podmínek). Starat se o konkrétní datum tedy nemusíte. Úprava důchodu se prování za každých 360 dní výdělečně činnost vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu. K úpravě důchodu tedy dojde k 27. 12. 2015. O úpravu důchodu je třeba požádat až bude zaměstnavatel schopen vyhotovit evidenční list důchodového pojištění za rok 2015.