Nepožádal jsem si o vdovecký důchod. Mohu žádat nyní?

Otázka:

Dobrý den, narodil jsem se 8. 3. 1955. V září 2006 zemřela manželka. Vůbec jsem nevěděl, že mohu uplatnit nárok na vdovecký důchod. Manželka měla částečný důchod. Lze s tím k dnešní době něco dělat? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Nepožádal jsem si o vdovecký důchod. Mohu žádat nyní?

Bohužel pro vás nemám dobrou zprávu. Nárok na vdovecký důchod jste měl v době jednoho roku po úmrtí manželky. Na výplatu důchodu z tohoto období však již v současnosti nemáte nárok, protože důchody se vyplácí nejvýše 5 let zpětně.

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu, musel byste do pěti let od zastavení výplaty vdoveckého důchodu (ve vašem případě teoretického), tedy do 6 let od úmrtí manželky splnit některou z následujících podmínek:

Vdovec má nárok na vdovecký důchod jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní, nebo
e) dosáhl věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Podmínku v bodě e) jste nesplnil, protože 58 let vám bylo až v roce 2013, tedy 6,5 roku po úmrtí manželky.