Vdovecký důchod a zvýšení starobního důchodu o výchovné

Otázka:

Manželka r. 1962 zemřela v dubnu 1994, děti ve věku 4 a 5 let. Byl vyplácen vdovský důchod do roku 2014 (studia dětí). V roce 2018 po dovršení 60 let, byl opět vyplácen, po odchodu do důchodu zkrácen o základní výměru a část procentní výměry. Teď přiznáno zvýšení o výchovu dětí. Do kdy bude vyplácen vdovský důchod. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovecký důchod a zvýšení starobního důchodu o výchovné

Pokud jste vdovecký důchod (ne vdovský) pobíral nepřetržitě od úmrtí manželky, měl jste nárok na jeho opětovné přiznání od 58 let (ne od 60 let). Od té doby máte přiznán vdovecký důchod trvale a nic na tom nezmění případné zvýšení starobního důchodu o výchovné. Vdovecký důchod by vám byl odebrán pouze v případě uzavření nového manželství.