Vdovecký důchod pro muže narozeného 1954, žena zemřela 2012

Otázka:

Manželka narozena 1956, zemřela 2012. Má muž narozen v roce 1954 nárok při odchodu do důchodu na vdovecký důchod?

Odpověď:

Vdovecký důchod pro muže narozeného 1954, žena zemřela 2012

Nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu bude mít tento muž 4 roky před dosažením důchodového věku. Pokud věku o 4 roky nižšího než je jeho důchodový věk dosáhne během prvního roku po úmrtí manželky, vdovecký důchod bude vyplácen trvale.

Jestliže mi napíšete přesné datum úmrtí manželky a datum narození muže, mohu vám odpovědět přesněji. Pouze z uvedených let vám konkrétněji odpovědět nedovedu.

Otázka doplněna:

manželka ročník 1956 zemřela 12.8.2012manžel narozen 27.10.1954 nárok na vdovský důchod nastane kdy děkuji za odpověd

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Vdovecký důchod vám byl vyplácen po dobu jednoho roku od smrti manželky. Nárok na opětovné přiznání jste měl již 27. 12. 2013 – obraťte se na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení s žádostí o obnovu vdoveckého důchodu.