Bude pro výpočet důchodu rozhodující i výsluhová renta?

Otázka:

Dobrý den. V současné době pracuji ve služební poměru. V případě, že se rozhodnu služební poměr ukončit a pobírat výsluhovou rentu a zároveň nastoupit do nového zaměstnání, bude pro výpočet starobního důchodu rozhodující pouze nový příjem ze zaměstnání nebo i současně příjem – výsluhová renta? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude pro výpočet důchodu rozhodující i výsluhová renta?

Výsluhový příspěvek není při výpočtu hodnocen jako vyměřovací základ, který by ovlivňoval výpočet důchodu. Při výpočtu důchodu vám budou hodnoceny vyměřovací základy (hrubá mzda) z tzv. rozhodného období (obvykle od r. 1986) a to jak ze služebního poměru, tak i z případného civilního zaměstnání.