Ochranný výpočet invalidního důchodu v 22 letech

Otázka:

Prosím o zodpovězení následujícího dotazu:

Studoval jsem střední školu až do věku 19. Let – 2015 srpen .
Poté jsem platil 2 roky zdravotní pojištění a sociální.

V roce 2017 (21. let) mi byla diagnostikována schizofrenie.
V dopise “Posudek o invaliditě – zjišťovací prohlídka” je uveden den vzniku invalidity Květen 2018 – invalidita 3. stupně.

Od prosince 2017 až doposud jsem vedený na úřadě práce.

Bude v tomto případě uznán Ochranný výpočet invalidního důchodu? Nebo lze očekávat pouze klasický výpočet – kolem 3 000 Kč?

V případě, že den vzniku invalidity je v datumu, kdy můj věk je 22 let, tak není nárok na Ochranný výpočet invalidního důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ochranný výpočet invalidního důchodu v 22 letech

Abyste měl nárok na ochranný výpočet invalidního důchodu, nesmí vám ve vašem případě chybět více než jeden rok doby pojištění (od 18 let do vzniku nároku na invalidní důchod). Pokud by byl průběh pojištění takový, jak uvádíte, nárok na ochranný výpočet byste měl. Ale skutečně jste si platil i sociální (přesněji dobrovolné důchodové) pojištění? To totiž není úplně obvyklé a lidé si nejčastěji platí pouze zdravotní pojištění, které je povinné.

Ochranný výpočet u mladých invalidů je při splnění podmínek možný až do 28 let (před 28. narozeninami).

Otázka doplněna:

Dobrý den,

na ochranný výpočet budu mít nárok i pouze ze 3-ročního studia + 8 měsíců evidence na ÚP + 1 rok lze mít nepojištěnou dobu.

V případě, že bych sociální pojištění placené nikdy neměl, jak by se to řešilo dále?

Lze, aby CSSZ udělilo výjimku a aby vypočítalo ihned nazačátku důchod formou ochranného výpočtu bez nutnusti mít alespoň 2 roky (od 22 do 23 let včetně)? – zde totiž už není započítáváno studium od roku 2010.

Nebo se prvně CSSZ dívá, zda je splňen klasický nárok na invalidní důchod (mít alespoň 2 roky (od 22 do 23 let včetně)) a bez splnění této podmínky nemůže provést ochranný výpočet?

Případně navrhne CSSZ, abych si zbylé 2 roky doplatil? Nebo navrhne CSSZ, že se chybějící 2 roky doplatí z částky, která by byla vyplácená jako důchod z ochranného výpočtu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

ČSSZ je správní orgán, který musí postupovat striktně podle zákona, od kterého se nesmí odchýlit, tj. nemůže dělat žádné výjimky.

Studium se pro účely vzniku nároku na invalidní důchod hodnotí i po roce 2009.

ČSSZ vám určitě nic navrhovat nebude. Postup bude takový, že nejdříve zkontroluje, zda jste získal potřebnou dobu pojištění. Pokud ne, žádost vám zamítne a dále nebude nic řešit – nikdo nic počítat nebude. Pokud podmínku potřebné doby pojištění splníte, ČSSZ provede klasický výpočet invalidního důchodu a dále zkontroluje, zda splňujete podmínky i pro ochranný výpočet. Pokud ano, spočítá ho, porovná ho s “klasickým” výpočtem a přizná důchod ve vyšší částce.