Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozen 1956, žena zemřela 1996. Důchod obnoven 2012.

Otázka:

Muž narozen 12/1956 manželka zemřela 01/1996, jedno dítě. Pobíral vdovecký a sirotčí důchod do 07/2010. Od 1. 9. 2012 do 12. 9. 2013 byla výplata důchodů obnovena z důvodu ročního studia syna. Může nyní požádat o obnovení vdoveckého důchodu z důvodu dosažení věku 58 let? Děkujeme.

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozen 1956, žena zemřela 1996. Důchod obnoven 2012.

Vdovec, o kterém píšete, bohužel nebude mít nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu při dosažení 58 let. Bude to ze stejného důvodu, který jsem popisoval v této a této odpovědi (šlo zde o vdovský důchod a paní mi nechtěla uvěřit).

Podmínky pro nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu se měnily od 1. ledna 2010 a od 1. ledna 2012. Podle přechodných ustanovení sice platí, že u důchodů přiznaných před 1. lednem 2010 platí podmínky pro obnovu platné před tímto datem (v tomto případě je třeba do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovecký důchod dosáhnout 58 let), ale toto přechodné ustanovení si tento vdovec “vyčerpal” už při opětovném přiznání k 1. 9. 2012. Vzhledem k tomu, že mu byl vdovecký důchod opětovně přiznán v roce 2012, vztahují se na jeho další obnovu (přiznání) podmínky platné v tomto roce (a vlastně i dnes). Věková podmínka v tomto případě stanoví, že do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovecký důchod musí vdovec dosáhnout věku o 4 roky nižšího, než je důchodový věk muže stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění. Důchodového věku dosáhne muž narozený v prosinci 1956 v červnu 2020. Věku o 4 roky nižšího dosáhne tedy v červnu 2016. Vzhledem k tomu, že červen 2016 nastane za více než dva roky od předchozího zániku nároku na vdovecký důchod (v záři 2013), nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu mu z tohoto důvodu nevznikne.

Samozřejmě nic vdovci nebrání v tom, požádat si o opětovné přiznání vdoveckého důchodu k datu dosažení 58 let věku. Žádost však bude zamítnuta.