Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muž zemřel 2008, důchod na rok přerušen

Otázka:

Dobrý den,
chci se zeptat, jestli budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu. Manžel mi umřel 13. 10. 2008 a syn ještě studoval, takže důchod jsem pobírala do 31. 8. 2011, kdy přestal studovat. V září 2012 nastoupil opět do školy, aby si dodělal maturitu, takže jsem opět brala vdovský důchod do srpna 2013. Já jsem se narodila 27. 5. 1960, takže příští rok mi bude 55 let. To znamená, že na mě platí podmínka, když od zániku důchodu mi bude do pěti roků 55 let nebo platí lhůta dvouletá a jestli budu mít znovu nárok?

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1960, muž zemřel 2008, důchod na rok přerušen

Při posuzování nároku na opětovné přiznání vdovského důchodu se bude postupovat podle podmínek platných v září 2012, kdy vám byl vdovský důchod opětovně přiznán.

Nevztahuje se na vás tedy již podmínka obnovy vdovského důchodu v 55 letech, ale do dvou let od zastavení výplaty vdovského důchodu musíte dosáhnout svého důchodového věku nebo věku o 4 roky nižšího, než je důchodové věk muže stejného data narození. Věku o 4 roky nižšího, než je důchodové věk muže stejného data narození dosáhnete až 27. 7. 2020 (tj. za více než dva roky od zastavení vdovského důchodu). Nevím, kolik máte dětí, ale i kdybyste jich měla pět, což je nejvyšší započitatelný počet pro snížení důchodového věku u žen, důchodového věku byste dosáhla až 27. 7. 2019 (tj. opět za více než dva roky). Z tohoto důvodu vám tedy nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu nevznikne.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

chci se zeptat ještě znovu k mému dotazu ze včerejška. Na posledním rozhodnutí  z ČSSZ o odejmutí důchodu k 22. 9. 2013 mám na druhé straně tohoto rozhodnutí napsáno, že vzhledem k tomu, že vdovský důchod byl přiznán před 1. 1. 2010 /tzn. že se bere první přiznání důchodu, kdy manžel umřel  – pak už to byla jenom obnova/ vznikne nárok tehdy, jestliže účastník řízení splní některou podmínku do 5let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod a nebo v této lhůtě dosáhne věku 55 let ….. Ptala jsem se i jedné pracovnice z důchodového oddělení  na okresní správě, tak ta mi taky řekla, že budu mít nárok.  Takže tomu nerozumím, když vy mi píšete, že nemám nárok. Vy jste úplně znalý v tomto oboru nebo si to nějak jenom vysvětlujete podle svých znalostí.

Odpověď doplněna:

Princip, proč dochází k výše uvedenému, jsem se pokusil již dříve vysvětlit v této mojí odpovědi. Vycházíte z chybného předpokladu, že “šlo pouze o obnovu”. Nic takového neexistuje – vdovský důchod může být buď “uvolněn” nebo “opětovně přiznán”. Vám byl v roce 2012 vdovský důchod opětovně přiznán a budou se vás vztahovat podmínky pro obnovu platné v roce 2012.

Nic vám pochopitelně nebrání si v 55 letech o vdovský důchod požádat a já vám to vřele doporučuji – závazné rozhodnutí vám stejně nemohu dát já, ani důchodářka z OSSZ, ale až ČSSZ. Budu jen rád, pokud se budu mýlit.

Věřím, že stovky odpovědí v této poradně jsou dostatečnou ukázkou mých znalostí. (opravdu jsem se jednoho dne neprobudil a neřekl si, že by bylo dobře, udělat web o důchodech 🙂