Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1956, žena zemřela 2012.

Otázka:

JSEM MUŽ NAROZEN 4.10.1956 MANŽELKA ZEMŘELA V ROCE 2012 KDY MÁM NÁROK NA OBNOVENÍ VDOVSKÉHO DŮCHODU

zemřela 13.6.2012

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1956, žena zemřela 2012.

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu, musíte do dvou let od odejmutí vdovského důchodu splnit některou z podmínek pro obnovu popsaných v tomto článku. Věková podmínka ve vašem případě říká, že musíte do dvou let od odejmutí vdovského důchodu dosáhnout věku o čtyři roky nižšího, než je běžný důchodový věk pro muže. Svého důchodového věku dosáhnete 4. 4. 2020, věku o čtyři roky nižšího tedy dosáhnete 4. 4. 2016. Toto datum však nastane za více než dva roky od odejmutí vdovského důchodu a z tohoto důvodu vám nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu nevznikne.