Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1956, žena zemřela 2006

Otázka:

Jsem ročník 1956 manželka zemřela v roce 2006. Mám č. i. důchod, mám nárok na vdovecký důchod? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1956, žena zemřela 2006

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu, musel byste do pěti let od jeho odejmutí, splnit některou z podmínek popsaných v tomto článku. Věkovou podmínku jste nesplnil, neboť věku 58 let jste dosáhl až v roce 2014, tedy za více něž pět let od předešlého odejmutí vdoveckého důchodu. Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně (částečné invalidní důchody již neexistují) nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu neovlivňuje.